ราคาและการจอง


ราคาห้องพัก

  • จองโดยตรงราคาคืนละ 600 บาท *พัก 5 คืนขึ้นไป ราคาคืนละ 500 บาท*
  • จองผ่าน Booking/Agoda ราคาคืนละ 700 บาท *พัก 5 คืนขึ้นไปราคาคืนละ 600 บาท*

การจองห้องพัก

  • โอนเงินจองก่อนเข้าพัก โอนก่อนได้ก่อน ไม่รับชำระด้วยเงินสด ณ ที่พัก
  • ที่พักจะยืนยันการจองโดยแจ้งเลขที่ห้องและแผนผังห้องหลังจากโอนจองเรียบร้อยแล้ว
  • พัก 1-3 คืน โอนเงินเต็มจำนวน (สอบถามห้องว่าง 3-4 วันก่อนเข้าพัก)
  • พัก 4 คืนขึ้นไป มัดจำ 50% ส่วนที่เหลือโอนจ่ายในวันเข้าพักก่อนเวลาเช็คอิน

การชำระเงิน

  • ชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เลขที่ 0818435560 สุทิวา คล้ายอักษร

ข้อควรทราบ

  • ไม่มีบริการทำความสะอาดระหว่างการเข้าพัก
  • พัก 4 คืนขึ้นไปบริการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวและเติมของใช้ 2 วัน/ครั้ง
  • พัก 6 คืนขึ้นไปบริการเปลี่ยนผ้าปู/นวม 4 วัน/ครั้ง

ภาพห้องพัก    ข้อมูลห้องพัก    การเช็คอิน