ราคาและการจอง


ราคาห้องพัก

 • จองโดยตรงราคาคืนละ 600 บาท *พัก 5 คืนขึ้นไป ราคาคืนละ 500 บาท*
 • จองผ่าน Booking/Agoda ราคาคืนละ 700 บาท *พัก 5 คืนขึ้นไปราคาคืนละ 600 บาท*

การจองห้องพัก

 • จองล่วงหน้า 3-4 วันก่อนเข้าพัก ยกเว้นพักระยะยาว 1 สัปดาห์ขึ้นไป
 • โอนเงินจองก่อนเข้าพัก โอนก่อนได้ก่อน ไม่รับชำระด้วยเงินสด ณ ที่พัก
 • ที่พักจะยืนยันการจองโดยแจ้งเลขที่ห้องและแผนผังห้องหลังจากโอนจองเรียบร้อยแล้ว
 • พัก 1-3 คืน โอนเงินเต็มจำนวน
 • พัก 4 คืนขึ้นไป มัดจำ 50% ส่วนที่เหลือโอนจ่ายในวันเข้าพักก่อนเวลาเช็คอิน

การชำระเงิน

 • ชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เลขที่ 0818435560 สุทิวา คล้ายอักษร

ข้อควรทราบ

 • ไม่มีบริการทำความสะอาดระหว่างการเข้าพัก
 • พัก 4 คืนขึ้นไปบริการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวและเติมของใช้ 2 วัน/ครั้ง
 • พัก 6 คืนขึ้นไปบริการเปลี่ยนผ้าปู/นวม 4 วัน/ครั้ง
 • วันสุดท้ายไม่มีบริการ

ภาพห้องพัก    ข้อมูลห้องพัก    การเช็คอิน