ภาพห้องพัก

C2 ชั้น 2
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร C2)

C4 ชั้น 10
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร C4)

C4 ชั้น 14
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร C4)

C8 ชั้น 12
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร C8)

C9 ชั้น 16
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร C9)

C6 ชั้น 10
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร C6)

C6 ชั้น 16 (1)
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร C6)

C6 ชั้น 16 (2)
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร C6)

P1 ชั้น 2
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร P1)

P1 ชั้น 7 (1)
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร P1)

P1 ชั้น 7 (2)
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร P1)

P1 ชั้น 8
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร P1)

P2 ชั้น 6
(ดูข้อมูลและแผนที่อาคาร P2)